PUSAT SERVICE

dot com

EATON E SERIES DX UPS

E-mail Print PDF

Online Double Convertion UPS - Eaton E Series DX UPS

Eaton DX 1000H, 1000VA/700Watt Pure Sine Wave - EDX1000H

Eaton DX 2000H, 2000VA/1400Watt Pure Sine Wave - EDX2000H

Eaton DX 3000H, 3000VA/2100Watt Pure Sine Wave - EDX3000H

Eaton DX 6000H, 6000VA/4200Watt Pure Sine Wave - EDX6000H

Eaton DX10000H, 10KVA/7KW Pure Sine Wave - EDX10KH

Eaton 9E 6Kva, 6000VA/4800W - 9E6KI

Eaton 9E 10Kva, 10000VA/8000W - 9E10KI

Eaton 9E 15Kva, 15000VA/12000W - 9E15KI

Eaton 9E 20Kva, 20000VA/16000W - 9E20KI

External Battery For 9E6KI - 9EEBM180

External Battery For 9E10KI & 9E10KIXL - 9EEBM240

External Battery For 9E15KI, 9E20KI & 9E20KIXL - 9EEBM480

Eaton DX 1000H XL, 1000VA/700Watt Pure Sine Wave - EDX1000HXL

Eaton DX 2000H XL, 2000VA/1400Watt Pure Sine Wave - EDX2000HXL

Eaton DX 3000H XL, 3000VA/2100Watt Pure Sine Wave - EDX3000HXL

Eaton DX 1000H XL, 1000VA/700Watt Pure Sine Wave - EDX1000HXL

Eaton DX 2000H XL, 2000VA/1400Watt Pure Sine Wave - EDX2000HXL

Eaton DX 3000H XL, 3000VA/2100Watt Pure Sine Wave - EDX3000HXL

Eaton DX 6000H XL, 6000VA/4200Watt Pure Sine Wave - EDX6000HXL

Eaton DX10000H XL, 10KVA/7KW Pure Sine Wave - EDX10KHXL

Eaton DX 10000H XL 3:1 - EDX10KHXL 3:1

Eaton DX 15000H XL 3:1 - EDX15KHXL 3:1

Eaton DX 20000H XL 3:1 - EDX20KHXL 3:1

Eaton DX 400V 20KH XL 3:3 - EDX20K4

Eaton DX 400V 30KH XL 3:3 - EDX30K4

Eaton DX 400V 40KH XL 3:3 - EDX40K4

Eaton DX 60KH XL 3:3 - EDX60K4

Eaton DX 80KH XL 3:3 - EDX80K4

Eaton DX 1000H XL, 1000VA/700Watt Pure Sine Wave - EDX1000HXL

Eaton DX 2000H XL, 2000VA/1400Watt Pure Sine Wave - EDX2000HXL

Eaton DX 3000H XL, 3000VA/2100Watt Pure Sine Wave - EDX3000HXL

Eaton DX 6000H XL, 6000VA/4200Watt Pure Sine Wave - EDX6000HXL

Eaton DX10000H XL, 10KVA/7KW Pure Sine Wave - EDX10KHXL

Eaton DX 10000H XL 3:1 - EDX10KHXL 3:1

Eaton DX 15000H XL 3:1 - EDX15KHXL 3:1

Eaton DX 20000H XL 3:1 - EDX20KHXL 3:1

Eaton DX 400V 20KH XL 3:3 - EDX20K4

Eaton DX 400V 30KH XL 3:3 - EDX30K4

Eaton DX 400V 40KH XL 3:3 - EDX40K4

Eaton DX 60KH XL 3:3 - EDX60K4

Eaton DX 80KH XL 3:3 - EDX80K4

Eaton DX 1000H XL, 1000VA/700Watt Pure Sine Wave - EDX1000HXL

Eaton DX 2000H XL, 2000VA/1400Watt Pure Sine Wave - EDX2000HXL

Eaton DX 3000H XL, 3000VA/2100Watt Pure Sine Wave - EDX3000HXL

Eaton DX 6000H XL, 6000VA/4200Watt Pure Sine Wave - EDX6000HXL

Eaton DX10000H XL, 10KVA/7KW Pure Sine Wave - EDX10KHXL

Eaton DX 10000H XL 3:1 - EDX10KHXL 3:1

Eaton DX 15000H XL 3:1 - EDX15KHXL 3:1

Eaton DX 20000H XL 3:1 - EDX20KHXL 3:1

Eaton DX 400V 20KH XL 3:3 - EDX20K4

Eaton DX 400V 30KH XL 3:3 - EDX30K4

Eaton DX 400V 40KH XL 3:3 - EDX40K4

Eaton DX 60KH XL 3:3 - EDX60K4

Eaton DX 80KH XL 3:3 - EDX80K4

Eaton DX 1000H XL, 1000VA/700Watt Pure Sine Wave - EDX1000HXL

Eaton DX 2000H XL, 2000VA/1400Watt Pure Sine Wave - EDX2000HXL

Eaton DX 3000H XL, 3000VA/2100Watt Pure Sine Wave - EDX3000HXL

Eaton DX 6000H XL, 6000VA/4200Watt Pure Sine Wave - EDX6000HXL

Eaton DX10000H XL, 10KVA/7KW Pure Sine Wave - EDX10KHXL

Eaton DX 10000H XL 3:1 - EDX10KHXL 3:1

Eaton DX 15000H XL 3:1 - EDX15KHXL 3:1

Eaton DX 20000H XL 3:1 - EDX20KHXL 3:1

Eaton DX 400V 20KH XL 3:3 - EDX20K4

Eaton DX 400V 30KH XL 3:3 - EDX30K4

Eaton DX 400V 40KH XL 3:3 - EDX40K4

Eaton DX 60KH XL 3:3 - EDX60K4

Eaton DX 80KH XL 3:3 - EDX80K4

Last Updated ( Thursday, 11 January 2018 08:20 )